Rapport

Referentiewoningen bestaande bouw*

In opdracht van Novem hebben CE en Damen Consultants een set referentiewoningen voor de bestaande bouw ontwikkeld. Deze voorbeeldwoningen geven inzicht in de type woningen die in Nederland voorkomen en hun energetische kenmerken. De set is landelijk dekkend en bestaat uit vijftien type woningen. Ieder type is geïllustreerd aan de hand van een bouwtekening en een beschrijving.

De set is bruikbaar voor onderzoekers, beleidsmakers en architecten die studie verrichten naar energiebesparing in een bestaande woonwijk. Met de informatie die per woning beschikbaar is kan snel en eenvoudig het bespa-ringspotentieel van verschillende bouwkundige maatregelen worden berekend. De aanpak die kan worden gevolgd is redelijk eenvoudig. Het principe is dat de bestaande wijk wordt vertaald naar een wijk met referentiewoningen. Het is dus zaak om in kaart brengen hoeveel woningen van elk type in de wijk aanwezig zijn, waarna met een paar simpele vermenigvuldigingen het energieverbruik van de wijk kan worden geschat. Van elk type referentiewoning is namelijk het energieverbruik bekend en het besparingspotentieel van enkele maatregelen en combinaties van deze maatregelen. De bouwtekeningen zijn bedoeld om de woningen in de wijk eenvoudiger als een bepaald type referentiewoning te kunnen herkennen en om in te schatten of bepaalde maatregelen getroffen kunnen worden in de desbetreffende woning.

De woningen zijn gepresenteerd in de nieuwe Novem brochure ‘Referentiewoningen bestaande bouw’. Voor de nieuwbouw is een vergelijkbare brochure aan te vragen.

Meer over