Rapport

Rekentool RMP-regio’s Regionale Mobileitsplan

In opdracht van het CROW heeft CE Delft samen met ABF een online rekentool ontwikkeld, gericht op beleidsmakers die zich bezighouden met mobiliteit binnen de ongeveer 22 RMP-regio’s en RMP-subregio’s. Met deze rekentool kan de gebruiker van de tool het CO2-effect van verschillende maatregelen op het gebied van duurzame mobiliteit bepalen in een door de gebruiker te selecteren regio.

Op dit moment brengen we voor de RMP regio Noord-Holland en Flevoland in kaart wat de effecten zijn van drie maatregelpakketten bij verschillende ambitieniveaus, rekening houdend met verschillende gebiedstypen (hoogstedelijk, stedelijk en landelijk). Ook beschrijven we de randvoorwaarden voor het implementeren van de pakketten en geven we een indicatie van de kosteneffectiviteit per pakket per ambitieniveau.