Rapport

Roadmap towards a climate neutral industry in the Delta region

Het jaar 2050 is slechts 30 jaar verwijderd, waarmee we voor een enorme uitdaging staan. Dit is de operationele levensduur van veel industriële installaties, hetgeen impliceert dat in deze komende periode elke investering getoetst moet worden aan het streven naar uitstootvrije productie in de komende decennia zonder daarbij ‘gestrande’ activa te creëren. De SDR-bedrijven in de provincie Zeeland nemen hierin momenteel de voortouw en gaan de uitdaging aan. Met deze Routekaart hebben ze een goed uitvoerbaar plan dat voortbouwt op de vereiste infrastructuur en de bedrijfsmatige randwaarden. De SDR-regio is een uitstekende plaats om nu met grootschalige industriële pilots te beginnen en de voor de energietransitie benodigde infrastructuur te ontwikkelen. De bedrijven in de Deltaregio zijn concurrerend, energie-intensief en divers (staal, chemie, voedsel, kunstmest), er zijn volop ruimtelijke mogelijkheden, de bedrijven staan vooraan in hun respectievelijke sector en zijn ook innovatief, en de industrie levert een belangrijke bijdrage aan de regionale werkgelegenheid. In de nabije toekomst komt een aanzienlijk vermogen aan windkracht van naburige windparken beschikbaar, waardoor mogelijkheden ontstaan voor de elektrificatie van industriële processen en voor waterstofproductie met gebruik van duurzame energie.

Auteurs