Rapport

Routekaart CCS

Uit vrijwel alle (mondiale) scenario’s komt naar voren dat het halen van de klimaatdoelstelling (klimaatakkoord, Parijs 2015) om de opwarming te beperken tot maximaal 2 graden niet mogelijk is zonder de inzet van de optie CO2-afvang en -opslag (CCS: Carbon Capture and Storage). Deze optie roept echter ook veel discussie op. De vraag is hoe CCS in Nederland tot ontwikkeling kan komen, gegeven de verschillende belangen en gegeven de maatschappelijke discussie die volop speelt. De voorliggende routekaart beantwoordt die vraag. Bij de start van het routekaartproces zijn drie uitgangspunten meegegeven:

  • CCS zal met name geïntroduceerd worden bij de industrie
  • Opslag vindt alleen plaats onder zee
  • Er wordt nog geen rekening gehouden met mogelijke im- of export van CO2.

Deze routekaart CCS is, op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), ontwikkeld door een consortium bestaande uit De Gemeynt, CE Delft, Margriet Kuijper Consultancy. Het proces om te komen tot de routekaart is ondersteund vanuit het CATO-programma en TNO met kennis en expertise. In deze routekaart staat op hoofdlijnen wat het langetermijnperspectief voor CCS is in Nederland en welke stappen er op de korte termijn genomen moeten worden om te zorgen dat de optie ook tot ontwikkeling kan komen.

Auteurs

Co-auteurs

Hans Warmenhoven
Margriet Kuijper
Jan Paul van Soest
Nanda Gilden

Meer over