Rapport

Safety and electric passenger cars. Factsheet update, 2020

De hoofdconclusie van dit onderzoek, in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), is dat elektrische auto’s geen grotere veiligheidsrisico’s met zich meebrengen dan conventionele brandstofauto’s. Om een zo robuust mogelijk beeld te verkrijgen, werden voor het onderzoek 280 databronnen achterhaald en bestudeerd en 25 experts geïnterviewd.

Negen voor elektrische auto’s en laadinfrastructuur relevante veiligheidsthema’s werden beoordeeld. Een van de conclusies is dat veel van de veiligheidsrisico’s van elektrische auto’s net zo relevant zijn voor hun conventionele tegenhangers, met weinig verschillen daartussen, onder andere door het feit dat veiligheidsregels voor álle auto’s gelden.

Het onderzoek toont ook aan dat incidenten met elektrische voertuigen soms andere acties vereisen. Hoewel elektrische auto’s in overdekte parkeergarages niet brandgevaarlijker zijn, bijvoorbeeld, wanneer er wel brand ontstaat zal deze anders moeten worden bestreden, waarvoor verbeterde kennis, praktijkervaring en geijkte materialen nodig zijn.