Rapport

Schoner op weg

De gemeente Nieuwegein wil een schoner gemeentelijk wagenpark. In dat kader heeft zij CE gevraagd een doorlichting te maken van haar gemeentelijk wagenpark. Hierbij is er zowel inzicht verschaft in de huidige milieuprestaties van wagenpark, als in de effecten en kosten van investeringen in alternatieven om die milieuprestaties te verbeteren. De volgende alternatieven zijn in deze studie nader bekeken:

  • Gefaseerde vervanging van voertuigen;
  • Kortere afschrijvingstermijn voor alle voertuigen;
  • Roetfilters voor dieselvoertuigen in combinatie met een overstap naar biodiesel;
  • Gefaseerde vervanging van voertuigen door aardgasvoertuigen.

Auteurs

Meer over