Rapport

Size, Structure and Distribution of Transport Subsidies in Europe

In opdracht van het Europees Milieuagentschap (EEA) en in samenwerking met het Duitse Ecologic en de TU Dresden heeft CE een overzicht gemaakt van de subsidies voor transport in Europa. Aan de hand van verzamelde data is een voorzichtige inschatting gemaakt van de ordegrootte van fiscale voordelen voor de verschillende vervoersmodaliteiten. Deze fiscale voordelen kunnen bestaan uit directe steun, maar ook uit vrijstellingen van belastingen of heffingen of uit overheidsinvesteringen in infrastructuur.

Auteurs

Meer over