Rapport

Snelheid en emissies

AVV maakt een brochure voor lagere overheden over verschillende effecten van de voertuigsnelheid op de snelweg. In de brochure wordt onder andere ingegaan op doorstroming veiligheid en milieu. AVV heeft CE gevraagd een bijdrage te leveren over de relatie tussen snelheid en milieu.

Twee verkeersafwikkelingstypen gaan gepaard met hoge emissies (NOx, PM10 en CO2):

  • Hoge snelheden
  • File vorming (stop and go)

Om technische redenen nemen de luchtvervuilende emissies van auto’s toe bij hoge snelheden (boven de 100 tot 120 km/h). Auto’s zijn namelijk geoptimaliseerd voor de normale gangbare snelheden. Ook de CO2 emissies, die bijdragen aan klimaatverandering, nemen sterk toe bij hoge snelheden vanwege de toenemende luchtweerstand.

Naast hoge snelheden zijn ook voertuigen in de file extra belastend voor het milieu. Auto’s die in de file rijden en veelvuldig optrekken gebruiken relatief veel brandstof, omdat optrekken nu eenmaal veel energie kost. De luchtvervuilende emissies nemen ook toe tijdens filerijden, omdat de driewegkatalysator in een benzineauto niet snel genoeg kan bijregelen tijdens snelle gaspedaalwisselingen. Bij een dieselauto ontstaan plaatselijk zuurstoftekorten in de cilinder, waardoor de fijn stofemissies bij optrekken flink toe kunnen nemen.

Emissiereductie wordt met name gerealiseerd door de Brusselse Euronormen, die elke paar jaar worden aangescherpt. Daar waar nodige kunnen lokale maatregelen genomen worden om aan het besluit luchtkwaliteit te voldoen. Hierbij valt te denken aan het Overschie-regime, maar ook maatregelen als schermplaatsing, het installeren van roetfilters op bussen en het weren van ‘vuile’ voertuigen kunnen worden toegepast om de lokale luchtkwaliteit te verbeteren.

Meer over