Rapport

Sound Noise Limits

Harmonisering van geluidsnormen voor Europese luchthavens draagt bij aan het goed functioneren van de interne markt.
In deze studie in opdracht van de Europese Commissie, DG TREN, worden verschillende niveaus van harmonisatie gepresenteerd.
De belangrijkste vraag die wordt beantwoord is hoe geluidsnormen het beste gedefinieerd kunnen worden.
Het rapport geeft een raamwerk waarmee verschillende soorten geluidsnormen kunnen worden onderscheiden.
Ook geeft het een voorstel voor een systeem van geluidsnormen waarbij de hoogtes van de normen deel lokaal deels
internationaal kunnen worden vastgesteld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Huib van Essen.

Meer over