Rapport

Stimuleren van emissieloze voertuigen via verlaagde parkeertarieven  

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft CE Delft (in samenwerking met Revnext) onderzocht welke bijdrage een verlaging van de parkeertarieven voor emisieloze voertuigen kan hebben op de aanschaf van deze voertuigen. Daarbij zijn vier varianten onderscheiden, variërend in de korting die er geldt voor emissieloze voertuigen: 100%, 75%, 50% en 25% korting op de reguliere parkeertarieven.

De effecten van deze parkeermaatregel zijn zowel doorgerekend op lokale als op nationale schaal. Voor de doorrekening op lokale schaal is gebruik gemaakt van het CEPARK-model van CE Delft. Dit specifieke parkeermodel biedt de mogelijkheid om op stadsniveau de effecten van verschillende typen parkeermaatregelen door te rekenen, waaronder maatregelen gericht op parkeertarieven. Op nationale schaal is er daarnaast gebruik gemaakt van het Carbontax-model van Revnext.

De studie laat zien dat de parkeermaatregel leidt tot een beperkte toename van emissieloze voertuigen bij parkeerders. Bij een volledige vrijstelling van emissieloze voertuigen van parkeerbelasting, neemt het aantal van deze voertuigen bij parkeerders voor de modelstad met ca. 4% toe in 2030. Op nationale schaal gaat het daarbij om een toename van een kleine 3%. Hierbij zijn we er vanuit gegaan dat er geen aanvullend nationaal of lokaal beleid wordt gevoerd om de aanschaf van deze voertuigen te ondersteunen. De verwachting is dat de effectiviteit van de maatregel kan stijgen als die onderdeel uitmaakt van een breder pakket aan stimuleringsmaatregelen voor emissieloze voertuigen.

Auteurs

Co-auteurs

Robert Kok (Revnext)
Hans Mulder (Revnext)

Meer over