Rapport

Study of Aircraft Noise Exposure at and around Community Airports

De Europese Commissie slaagt er waarschijnlijk niet in om geluidsbelasting rondom Europese luchthavens terug te dringen. Dit blijkt uit een onderzoek van CE Delft voor de Europese Commissie. In samenwerking met de Britse adviesbureaus MPD en ERM is richtlijn 2002/30 geevalueerd. Deze richtlijn schrijft voor hoe Europese luchthavens beperkingen kunnen stellen aan vluchten met lawaaiige vliegtuigen. Specifiek is gekeken naar de veranderingen in geluidsbelasting rondom Europese luchthavens sinds het inwerkingtreden van de richtlijn, en de veranderingen die voor de komende jaren worden verwacht. Ook is in kaart gebracht welke maatregelen luchthavens hebben getroffen sinds 2002, en welke gepland zijn. Hierbij is in het bijzonder gelet op het beperken van vluchten die maar net aan de geluidsvoorschriften voldoen (‘marginally compliant chapter 3 aircraft’) en het beperken van nachtvluchten. Hoewel een aanzienlijk aantal maatregelen is genomen om de geluidsoverlast te beperken, geven de vliegvelden aan dat het overgrote deel van deze maatregelen ook zonder de Richtlijn zou zijn geimplementeerd. Bovendien hebben enkele luchthavens aangegeven dat de richtlijn het hen juist moeilijker maakt om beleid te implementeren, vanwege de gedetailleerde voorschriften die in Annex 2 van de richtlijn zijn opgenomen. Uit berekeningen blijkt dat de groei van de luchtvaart zo groot is, dat technische verbeteringen aan vliegtuigen en beleid van luchthavens niet kunnen voorkomen dat de geluidsbelasting zal toenemen en meer mensen zullen worden blootgesteld aan geluid. Meer informatie is te vinden in het rapport. De beleidsaanbevelingen zijn grotendeels overgenomen in de communicatie van de Commissie van 15 februari 2006 (COM(2008) 66 final), zie ook: http://ec.europa.eu

Meer over