Rapport

Subcoal milieukundig beoordeeld. Nagescheiden huishoudelijk kunststof-afval in een kolencentrale vergeleken met biomassa, vergassing, verwerking in cementoven en AVI.

Subcoal is een nieuwe vorm van kunststofafscheiding uit afval. Het is de naam van een uit huisvuil afgescheiden plastic-papierfractie, die wordt gepelletiseerd tot brandstofelementen voor de EZH-kolencentrale op de Maasvlakte.
Uit een door CE verrichte milieuanalyse blijkt dat Subcoal duidelijk milieuvriendelijker is dan verbranding van de bestanddelen in een standaard afvalverbrandingsinstallatie. Inzake klimaatverandering, verzuring en afvalverwijdering levert Subcoal een ca. 50% lagere milieubelasting op vergeleken met integrale verwerking in een AVI. Het Subcoalproces is daarnaast beperkt milieuvriendelijker dan gebruik van kunststof in een cementoven. Met het oog op het broeikaseffect lijkt Subcoal gunstiger dan het Texaco-gasification process, terwijl Texaco de koolwaterstofemissies weer meer reduceert. Vergelijking van deze twee procédés is echter lastiger. Ten opzichte van Biomassa (RWZI-slib, hout, papierslib), dat CO2-neutraal is en daardoor inzake het broeikaseffect beter scoort, veroorzaakt Subcoal minder verzuring en verspreiding van toxische stoffen.
Indien Subcoal ook in andere Nederlandse kolencentrales zal worden gestookt, zullen de afwijkingen in de milieuresultaten vermoedelijk klein zijn in vergelijking met verbranding in de Maasvlaktecentrale.
Subcoal scoort milieukundig even goed als het Texacoproces. Het ligt het in de lijn der verwachting dat de overheid er hetzelfde beleidsmatige oordeel over zal vellen.

Meer over