Rapport

Support to the identification of potential risks for the environment and human health arising from hydrocarbons operations involving hydraulic fracturing in Europe

CE Delft heeft aan een door AEA aangevoerd consortium deelgenomen dat was opgericht om de potentiële risico’s voor het milieu en de menselijke gezondheid te beoordelen die samenhangen met Europese productie van schaliegas via ‘hydraulisch kraken’, of ‘fracken’. Nu gemakkelijk winbare olie- en gasreserves steeds zeldzamer worden, richten energieleveranciers zich meer en meer op ‘onconventionele’ reserves als schaliegas, die eerder golden als te complex of te duur om te exploiteren. Europa heeft aanzienlijke schaliegasreserves en in veel EU-lidstaten wordt momenteel toestemming gevraagd om verkennende boringen uit te voeren en projecten voor te bereiden voor hydraulisch kraken en winning van schaliegas. Zoals bij alle typen boring en exploitatie brengt schaliegaswinning risico’s voor het milieu en voor de menselijke  gezondheid met zich mee, die begrepen en aangepakt zullen moeten worden. CE Delft heeft de aan schaliegas-gerelateerde EU-wetgeving beoordeeld. Hoewel er hiaten en onzekerheden zijn geconstateerd, zijn er geen wezenlijke risico’s binnen het wettelijke kader aan het licht gekomen. Veel van de voor schaliegas relevante wetgeving valt onder de bevoegdheid van de afzonderlijke lidstaten en wordt op EU-niveau niet direct behandeld.

Auteurs

Meer over