Rapport

Systeemstudie energie-infrastructuur Limburg

De energie-infrastructuur is cruciaal voor de energietransitie naar een klimaatneutraal energiesysteem. Doordat de aanleg en verbetering van de infrastructuur lange looptijden vergt, is het nodig om een beeld te krijgen welke aanpassingen van de energie-infrastructuur noodzakelijk zijn. De gemeenten, netbeheerders, industrie en provincie in Limburg willen hier actief aan bijdragen en zorgen dat de noodzakelijk energie-infrastructuur er komt. Dat zal op een integrale manier moeten gebeuren omdat de oplossingen in de energietransitie niet meer traditioneel te scheiden zijn in productie of vraag, gas los van elektriciteit. Alles heeft met elkaar te maken, en er is de wens om te zoeken naar de slimste oplossingen.

De hoofdvraag die in deze systeemstudie is beantwoord is:
Welke plannen en realisatie van de energie-infrastructuur zijn in 2030 en 2050 nodig om de energietransitie in Limburg mogelijk te maken?

In deze systeemstudie zijn twee scenario’s voor 2030 (Klimaatakkoord) en vier voor 2050 (II3050-studie van de netbeheerders) doorgerekend op impact op de infrastructuur. De scenario’s zijn verschillend qua energievraag en lokale productie van elektriciteit en warmte. Hierbij is aangesloten op denkrichtingen zowel binnen de industrie, de RES’sen, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving als de mobiliteit. Er is niet een eenduidig beeld hoe energievraag en -aanbod er in 2030, laat staan in 2050 uit zal zien, vandaar dat we met scenario’s verkend hebben welke effecten zich kunnen voordoen en of de infrastructuur dan aangepast moet worden.

Auteurs

Co-auteurs

Sebastiaan Hers - TNO
Michiel den Haan - Quintel