Rapport

Taxing aviation fuels in the EU

In deze paper wordt een heffing op vliegtuigbrandstoffen in EU-lidstaten op interne EU-vluchten onderzocht. Er wordt primair gekeken naar de juridische haalbaarheid van een dergelijke heffing; daarnaast worden de mogelijke opbrengsten geschat. De haalbaarheidsanalyse laat zien dat het mogelijk lijkt voor EU-lidstaten om vliegtuigbrandstoffen te belasten op interne vluchten, zelfs wanneer niet-EU-luchtvaartmaatschappijen op deze routes een wederzijdse ontheffing van brandstofaccijns genieten. Er zijn diverse manieren om de kans op succesvol aanvechten door deze maatschappijen tot een minimum te beperken, waarvan invoering van een de minimis-drempel de veelbelovendste lijkt.

Auteurs

Co-auteurs

Aoify O'Leary, met medewerking van Pablo Mendes de Leon

Meer over