Rapport

TCO-analyses bestelauto’s in het kader van de WLO

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft aan CE Delft gevraagd te helpen bij het opstellen van een prognose voor het aantal elektrische bestelauto’s tussen nu en 2030 ten behoeve van een tussentijdse actualisatie van de Welvaart en Leefomgeving (WLO). Op basis van TCO-berekeningen zijn twee verhaallijnen (WLO Hoog en WLO Laag) opgesteld.

De verwachting op basis van dit onderzoek is dat in WLO Hoog de verkoopcijfers van elektrische bestelauto’s in alle gewichtsklassen significant toenemen. Dit komt onder meer door technische verbeteringen aan en kostendalingen van elektrische bestelauto’s en het klimaatbeleid dat deze ontwikkelingen stimuleert. In het WLO Laag-scenario zullen de verkopen van elektrische bestelauto’s, vooral in de zwaardere categorieën flink lager blijven. Dit komt door een tragere technologische ontwikkeling en minder draagvlak voor streng klimaatbeleid.

Meer over