Rapport

To shift or not to shift, that’s the question

Dit rapport is een coproductie van CE met RIVM. Het geeft een overzicht van en vergelijkt de emissies per reizigerkilometer of tonkilometer van CO2, NOX en PM10 voor verschillende goedgedefinieerde, homogene transport markten en complete transportketens. Om het vergelijken van specifieke transportsituaties mogelijk te maken, onderscheiden we in dit rapport voor iedere vervoerswijze verschillende relevante subcategorieen waaronder grootteklassen, brandstofsoorten, spits en dal, stedelijk en niet-stedelijk, en, voor goederenvervoer, transport van bulk versus niet-bulk. Naast de huidige emissies zijn ook de toekomstige milieu-prestaties van de verschillende vervoerswijzen uitgewerkt en vergeleken. In dit rapport maken we een helder onderscheid tussen de ruwe onbewerkte data en de toepassing van deze data. Voor correcte toepassing van de data presenteren we een binnen deze studie ontwikkelde zevenstaps aanpak, welke ook wordt aanbevolen bij verder onderzoek op dit vakgebied. Dit rapport kan als richtsnoer dienen voor het bepalen en vergelijken van de totale milieueffecten van beleidsalternatieven. Bij zo’n vergelijking moeten alle potentiele effecten die direct of indirect van invloed kunnen zijn worden meegenomen, in het bijzonder: effecten op de milieu efficiency, effecten op de transport efficiency, substitutieeffecten en volume-effecten.

Meer over