Rapport

Towards a more sustainable transport indicator

Binnen de Duurzaamheidstrategie van de EU is een monitoringsysteem opgesteld. Voor het thema transport en milieu zijn hierin twee indicatoren om de voortgang te monitoren: het transportvolume ten opzichte van het BNP en de modal split. De modal split geeft het aandeel van iedere vervoerswijze in het totale transportvolume weer. Het Ministerie van VROM wilde weten of met beide indicatoren en met name de modal split een goed beeld werd verkregen van de uiteindelijke milieudruk door de transportsector, en om alternatieve voorstellen te formuleren mocht dit niet het geval zijn.
In deze notitie vindt u een evaluatie van de modal split indicator en een voorstel voor een alternatieve indicator set. De belangrijkste conclusie is dat beleid dat is gericht op modal shift naar spoor en water maar weinig of geen milieuwinst zal opleveren en in sommige gevallen zelfs tot verslechtering van de milieuprestaties kan leiden. Er is veel meer milieuwinst te bereiken door de milieuprestatie van iedere afzonderlijke vervoerswijze te verbeteren. Geschikte alternatieven voor de modal split indicator zijn indicatoren die een directe relatie hebben met de milieueffecten van transport.

Meer over