Rapport

Traffic noise reduction in Europe

In opdracht van Transport&Environment (T&E), de Europese federatie voor transport en milieu, heeft CE Delft onderzoek gedaan naar: 

  • De effecten van verkeerslawaai op gezondheid 
  • De financiële waardering van deze gezondheidseffecten
  •  Maatregelen ter vermindering van weg- en spoorgeluid

De resultaten tonen aan dat verkeerslawaai het risico op gezondheidsproblemen vergroot. Jaarlijks zouden ruim 245.000 Europeanen te maken kunnen krijgen met cardiovasculaire ziektes veroorzaakt door het verkeerslawaai. Ongeveer 20% van deze mensen loopt het risico vroegtijdig te overlijden door een hartaanval. De overlast en gezondheidseffecten brengen kosten met zich mee. De sociale kosten die gepaard gaan met het verkeerslawaai worden geschat op Euro 40 miljard per jaar in de EU. Het verkeerslawaai kan vrij simpel worden verminderd door gebruik te maken van de nieuwste technische mogelijkheden bij de productie van auto’s en banden en de aanleg van wegen.

Auteurs

Meer over