Rapport

Update KEV-factsheet werkgebonden personenmobiliteit

Elk najaar publiceert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de Klimaat-en Energieverkenning (KEV) in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), TNO, het Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), RVO en de WUR. De meest recente versie, de KEV 2023, schetst de ontwikkelingen in de Nederlandse energiehuishouding vanaf 2000 tot heden en de verwachte ontwikkelingen tot 2030. Ook beschrijft de KEV 2023 de effecten van vastgestelde en voorgenomen maatregelen uit onder andere het Klimaatakkoord. Voor één van deze maatregelen heeft het PBL aan CE Delft gevraagd om een geactualiseerde factsheet op te stellen. In dit memo vindt u op basis van de meest recente inzichten een inschatting van de effecten van het ontwerpbesluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit.

Auteurs

Meer over