Rapport

Update of maritime greenhouse gas emission projections

In de Derde IMO Broeikasgasstudie van 2014 stond een reeks beramingen van de emissies van de zeescheepvaart voor de periode tot en met 2015. In dit rapport worden deze cijfers geupdate. Hieruit blijkt dat de emissies tussen 2012 en 2050 met 20-120% zullen toenemen als het mondiale verbruik van fossiele brandstoffen terugloopt conform het klimaatakkoord van Parijs en de vraag naar vervoer van olie en kolen dientengevolge afneemt.

Auteurs

Co-auteurs

David S. Lee

Meer over