Rapport

Update Prioritering handelingsperspectieven verduurzaming betonketen 2015

In het kader van de Green Deal Beton is CE Delft gevraagd om de kostencurve van de verduurzamingsmaatregelen van beton op te stellen. Een kostencurve vergelijkt het technisch potentieel van maatregelen om CO2-emissies te reduceren op een landelijke schaal en de kosten die dat meebrengt per ton vermeden CO2.
Deze kostencurve is opgesteld in nauwe samenwerking met leden van het MVO Netwerk beton. Dit rapport kan onafhankelijk van de voorgaande rapporten gelezen worden en vervangt de rapporten ‘Prioritering handelingsperspectieven verduurzaming betonketen’ (CE Delft, 2013) en de ‘Update Prioritering handelingsperspectieven verduurzaming betonketen’ (CE Delft, 2014).
Uitkomst van het rapport is dat de voorgestelde maatregelen kosteneffectief is en dat er slechts een beperkte mate van overlap in het besparingspotentieel plaatsvindt.

Meer over