Rapport

Updated analysis of the non-CO2 climate impacts of aviation and potential policy measures pursuant to EU Emissions Trading System Directive Article 30(4)

De luchtvaart beïnvloedt het klimaat niet alleen door zijn CO2-emissies maar ook door enkele andere emissies en fysieke verstoringen van de atmosfeer. Deze zogenaamde niet-CO2-klimaateffecten zijn qua grootte vergelijkbaar met de CO2-effecten.

EASA is gevraagd een actuele analyse van deze niet-CO2-effecten te maken en voorstellen te doen over hoe ze het beste kunnen worden aangepakt. CE Delft heft aan deze studie bijgedragen door potentiële beleidsmaatregelen aan te wijzen en hun mogelijke ontwerp en doeltreffendheid te verkennen.

In dit rapport wordt geconcludeerd dat meer gebruik van duurzame vliegtuigbrandstoffen met een laag aromatisch gehalte synergie zou geven tussen de aanpak van de CO2- en niet-CO2-effecten van de luchtvaart. Omdat deze brandstoffen lagere fijnstofemissies geven, ontstaan minder condenssporen, waardoor het klimaatimpact van de luchtvaart zou verminderen.

Meer over