Rapport

User Guide Feebate Simulation Tool

Feebate systemen zijn een beleidsinstrument om de emissies van personenauto’s (en evt. andere voertuigen) te verminderen. Bij een feebate systeem wordt er een heffing opgelegd aan auto’s met een hoge CO2-uitstoot, terwijl auto’s met een lage CO2-uitstoot een subsidie ontvangen. Op deze manier biedt dit instrument consumenten dus een stimulans om te kiezen voor een milieuvriendelijkere auto.

Feebate systemen kunnen op vele verschillende manieren worden vormgegeven. De effecten en budgettaire gevolgen van een feebate systeem zijn echter sterkafhankelijk van de precieze vormgeving. Om beleidsmakers hier op een overzichtelijke wijze inzicht in te bieden heeft CE Delft (in samenwerking met Cambridge Econometrics) in opdracht van de ICCT een Feebate simulation tool ontwikkeld. Deze tool biedt gebruikers inzicht in de verschillende mogelijkheden om een feebate systeem vorm te geven en in de effecten die verwacht mogen worden als er gekozen wordt voor een bepaalde vormgeving. De belangrijkste doelgroep voor de tool zijn beleidsmakers uit ontwikkelings- of transitielanden, maar ook voor beleidsmakers in ontwikkelde landen biedt de tool veel interessante inzichten.

De feebate simulation tool kan gevonden worden op de website van de ICCT: www.theicct.org/feebate-simulation-tool. Een gebruikershandleiding is hiernaast te vinden.

Auteurs