Rapport

Van belastingvrijgestelde auto’s. Milieu-impact en opties om die te verminderen

Er zijn in Nederland ruim 50.000 auto’s die zijn vrijgesteld van belasting. Het gaat daarbij om taxi’s maar ook om overheidsvoertuigen zoals politieauto’s, brandweerauto’s en defensievoertuigen. Doordat voor deze auto’s geen aanschafbelasting (BPM) en wegenbelasting (MRB) hoeft te worden betaald, wordt het aantrekkelijk om te kiezen voor dieseluitvoeringen. Aangezien dieselvoertuigen beduidend meer stikstofoxiden (NOx) uitstoten dan benzine- en (semi-) elektrische auto’s zijn de belastingvrijstellingen en daaruit volgende voorkeur voor dieselauto’s schadelijk voor het milieu.
In dit rapport zijn de milieueffecten en maatschappelijke kosten als gevolg van de belastingvrijstellingen in kaart gebracht en worden enkele oplossingsrichtingen voor beleid aangedragen.

Auteurs