Rapport

Van restwarmte naar nuttige warmte in de Rijnmond

De oprichting van NV Warmwaterbedrijf Rijnmond is een cruciale stap om de grote hoeveelheid industriële warmte nuttig te gebruiken. Dit nutsbedrijf zal tot doel hebben zoveel mogelijk restwarmte te benutten. CE heeft onlangs een studie uitgevoerd naar de knelpunten bij benutting van industriële warmte in de Rijnmond en mogelijkheden om deze knelpunten te ondervangen. Knelpunten zijn: partijen hebben er geen belang bij en benutting van restwarmte is niet commercieel aantrekkelijk. Om die reden heeft CE geadviseerd om de NV Warmtebedrijf Rijnmond op te richten. Op dit moment wordt hiervoor in opdracht van Energie Rijnmond een business plan uitgewerkt. Hierin komen met name de afbakening van de activiteiten aan bod en de relatie met private ondernemingen (inkoop en verkoop van warmte). De vraag is: waar ligt de grens tussen nuts en commercieel?!

Auteurs

Meer over