Rapport

Veiligheid en elektrische personenauto’s. Actualisatie factsheet 2020

Elektrische auto’s brengen geen hoger veiligheidsrisico met zich mee dan conventionele brandstofauto’s. Dit is de belangrijkste conclusie uit recent onderzoek dat in opdracht van RVO is uitgevoerd. Voor dit onafhankelijke onderzoek zijn 280 bronnen gevonden en bestudeerd en 25 experts geïnterviewd om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen.

In het onderzoek is voor negen verschillende thema’s gekeken naar de veiligheid van elektrische auto’s en laadinfrastructuur. Zo blijkt dat veiligheidsrisico’s die gelden voor elektrische auto’s in veel gevallen ook voor conventionele auto’s gelden en dat hier binnen geen groot onderscheid is. Dit komt mede door de regelgeving in relatie tot veiligheid, waar alle auto’s aan moeten voldoen.

Uit het onderzoek blijkt verder dat er binnen de thema’s die worden behandeld soms een andere aanpak nodig is bij een incident met een elektrische auto. Zo wordt geconcludeerd dat elektrische auto’s geen groter risico hebben op het veroorzaken van brand in parkeergarages, maar dat een dergelijke brand wel een andere aanpak vraagt. Mocht zo’n incident zich voordoen, is er meer kennis, praktijkervaring en materiaal nodig voor de goede aanpak.

Meer over