Rapport

Verbod op gratis eenmalige bekers. Onderzoek naar uitvoerbaarheid en vormgeving

De EU single use plastic (SUP) richtlijn vraagt aan lidstaten om het gebruik van kunststof beker- en voedselverpakkingen aanzienlijk te verminderen in 2026 ten opzichte van 2022. Om dit te bereiken denkt de Nederlandse overheid op dit moment (onder andere) aan het instellen van een verbod op gratis uitgifte van eenmalige drinkbekers (bijvoorbeeld bij kiosken en fastfoodrestaurants), zoals eerder is gedaan bij plastic tasjes. In deze studie is de haalbaarheid en het realiteitsgehalte van zo’n verbod onderzocht.

Het gaat hierbij om een maatregel waarbij retailers een minimumprijs als verplichte vergoeding voor het gebruik van een beker moeten vragen en deze ook zichtbaar in rekening moet brengen. De retailer moet de consument de optie geven om gebruik te maken van een eigen beker. In dat geval mag hij geen vergoeding voor de beker in rekening brengen. Als de consument wel een eenmalige beker wil gebruiken wordt deze apart in rekening gebracht.

Onderzocht is: 

  • wat het bereik van de maatregel kan zijn;
  • de praktische uitvoerbaarheid van een verbod op gratis plastic bekers op basis van ervaringen uit het buitenland;
  • de invloed van het bedrag op de vermindering van het aantal drinkbekers voor eenmalig gebruik.

Hiervoor is gebruik gemaakt van bestaande literatuur aangevuld met interviews met buitenlandse partijen waar zulke wetgeving al bestaat of in de maak is.

Auteurs