Rapport

Vereffenen kosten warmtetransitie

Het vereffenen van de kosten van de warmtetransitie via de energie-infrastructuur is geen oplossing voor de belemmeringen van de warmtetransitie. De belangrijkste belemmeringen zijn de totale kostenstijging van het verwarmen van gebouwen die voor veel huishoudens niet of niet ineens te dragen zal zijn en de ongelijke concurrentie tussen aardgas en CO2-vrije manieren van verwarmen. De eerste belemmering kan het beste via het inkomensbeleid worden opgelost, de tweede door substantiële verhoging van de kosten van CO2-emissies zodat de aardgasprijs stijgt. Zolang dat effect nog gering is kan een tijdelijke subsidiering van CO2-vrije/arme manieren van verwarmen toch de warmtetransitie op gang brengen.