Rapport

Vergelijking verpakkingen Ecomel

Drankenkarton scoort in milieuanalyses vaak even goed of zelfs beter dan meermalige verpakkingen. Uit een korte vergelijking van een 1-liter drankenkarton met meermalig gebruikte 1-liter flessen van PC en glas blijkt dat wat betreft klimaateffect het karton als beste uit de bus komt. Wat betreft energiebeslag is drankenkarton ongunstiger, maar het grootste deel van het energiebeslag is afkomstig van bio-energie (inclusief feedstock). De notitie geeft hierover informatie richting consumenten van zuivel.

Meer over