Rapport

Versnelling toepassing brandstofbesparende technologieën voor vrachtauto’s

Verschillende studies hebben aangetoond dat er meerdere technische maatregelen zijn die het brandstofverbruik van vrachtwagens op een kosteneffectieve manier kunnen reduceren, zoals lage rolweerstand banden of zij-afscherming van de oplegger. Desondanks worden deze maatregelen (nog) niet op grote schaal genomen. Uit een eerdere studie van CE Delft (2012) bleek dat met name komt doordat er veel onduidelijkheid is bij vervoerders over de daadwerkelijke brandstofbesparing die zij met een maatregel kunnen behalen in hun specifieke bedrijfssituatie.

Recent is het demonstratieprogramma van ‘Truck van de Toekomst’ (TvdT) van het Ministerie van I&M afgerond waarin veel informatie is verzameld over het besparingspotentieel en de voor- en nadelen van zeven beschikbare maatregelen. Deze onafhankelijk getoetste praktijkcijfers kunnen helpen om vervoerders over de streep te trekken. Het is echter nog onduidelijk in hoeverre de resultaten van TvdT worden geloofd en opgepakt door de markt. 

Daarom heeft Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) aan CE Delft gevraagd een studie uit te voeren waarin wordt onderzocht hoe TvdT is geland in de markt. Daarnaast is gekeken of deze informatie over de in TvdT geteste maatregelen voldoende aanleiding is voor bedrijven om over te gaan tot aanschaf of dat er nog andere obstakels de toepassing van deze maatregelen in de weg staan. Hiertoe is CE Delft door middel van workshops en vragenlijsten CE Delft het gesprek aangegaan met 87 vervoerders (in samenwerking met TLN), 19 verladers (in samenwerking met EVO) en met 13 vrachtautoleveranciers (in samenwerking met BOVAG).

Meer over