Rapport

Verwerkingsroutes voor tapijt

De leden van de Vereniging Nederlandse Tapijtfabrikanten (VNTF) hebben zich gecommitteerd aan de Tweede Meerjarenafspraken Energie-Efficiency (MJA2). In MJA2 wordt de nadruk gelegd op de zogeheten verbredingsthema’s – duurzame energie, duurzame producten, etc – waarmee energiewinst kan worden geboekt buiten de proceslocatie. In dit onderzoek worden verschillende verwerkingsmogelijkheden van tapijt vergeleken op energiebesparingspotentieel.

Als verwerkingsmogelijkheden worden stort, verbranding in een AVI en bijstoken in een cementoven beschouwd. De verschillen in energiebesparing komen niet alleen voort uit de verwerking zelf maar ook uit verschillen in logistiek. Het bijstoken in cementoven geeft verreweg de meeste energiebesparing. Een verlaging van de MJA2 energie-index (“TEEI”) met enkele tientallen procenten zou in theorie mogelijk zijn.

Meer over