Rapport

Voor wie zijn de kosten en baten van het klimaatbeleid?

Op basis van een eerste verkenning blijkt dat de kosten en baten van het klimaatbeleid niet evenredig zijn verdeeld naar de verschillende groepen huishoudens. Aan de directe kosten van de klimaatemissies (aardgas, benzine) betalen de huishoudens naar evenredigheid van hun verbruik mee aan de klimaatschade. Voor de indirecte emissies die huishoudens via hun producten veroorzaken hoeven bedrijven geen bijdrage te leveren aan de klimaatschade. De baten van het klimaatbeleid (subsidies gericht op hernieuwbare energie en energiebesparing) worden vooral ontvangen door de hogere inkomens en door bedrijven.

Op basis van deze studie zijn in 2017 twee vervolgstudies uitgevoerd:

  1. Rechtvaardigheid en inkomenseffecten van het klimaatbeleid, de impact van het klimaatbeleid op de inkomensongelijkheid
  2. Wie profiteert van het klimaatbeleid? Verdeling van subsidies en belastingkortingen tussen armere en rijkere huishoudens

Auteurs