Rapport

Voorbereiding convenant Concreet 2.0 binnen de Green Deal Beton

In ‘Gespreksagenda vooroverleg tussen de Rijksoverheid en het MVO Netwerk Beton’ staan de afspraken beschreven die de deelnemende bedrijven hebben gemaakt om de kansrijke handelingsperspectieven te realiseren. Het MVO Netwerk Beton heeft sinds het ondertekenen van de Green Deal Verduurzaming Betonketen veel stappen gezet om inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor het verduurzamen van de betonketen. Dit rapport presenteert een gespreksagenda voor het overleg met (publieke) opdrachtgevers, hoe de innovatieve technieken in 2020 grootschalig kunnen worden ingevoerd.