Rapport

Voorstudie naar een meetlat voor milieuprestatie van glastuinbouwlocaties

De herstructurering van de glastuinbouw zorgt ervoor dat bestaande glastuinbouwgebieden op grote schaal worden heringericht en nieuwe gebieden worden ontwikkeld. Dit brengt een unieke kans met zich mee om milieuwinst te boeken met maatregelen op gebiedsniveau. Als hulpmiddel voor het incasseren van deze milieuwinst zijn CE en CLM bezig om een meetlat te ontwikkelen voor milieuprestaties van glastuinbouwgebieden. De eerste fase van dit project, het peilen van de interesse voor de meetlat, is in juli 2000 afgerond. De geïnterviewde partijen – variërend van overheden tot marktpartijen en milieu-organisaties – waren overwegend enthousiast. De door hen geuite suggesties voor presentatievorm en milieuthema’s en gehanteerde criteria, zullen worden meegenomen bij de verdere ontwikkeling.

Meer over