Rapport

Vuile handen. Een vingerafdruk van Nederland in de mondiale economie

Nederland is een belangrijk consumptie-, productie- en doorvoerland van grondstoffen en producten die elders tot omvangrijke milieuschade leiden. Deze studie onderzoekt de rol van Nederland in de mondiale goederenstromen voor twee productcategorieën: voedselproducten en fossiele brandstoffen. Binnen deze goederenstromen zijn meer dan 400 productstromen onderzocht op hun aandeel in productie, consumptie, import en export. Voor de 60 meest belangrijke productstromen is aan de hand van levenscyclusanalyses de milieu-impact op het gebied van klimaat, landgebruik en watergebruik bepaald.

In deze studie zijn drie rollen onderscheiden die Nederland neemt in de internationale goederenstromen:

  1. Als producent van producten in deze goederenstromen. De Nederlandse economie is een belangrijke producent van milieuvervuilende producten. Het gaat dan vooral om productie van motorbrandstoffen (klimaat), aardgas (klimaat), gasolie (klimaat), diervoeders (klimaat, land- en watergebruik), rundvlees (klimaat, landgebruik) en geraffineerde palmolie (klimaat, land- en watergebruik).
  2. Als consument van producten in deze goederenstromen. Onder consumptie wordt in dit onderzoek zowel intermediaire consumptie bestemd voor de industrie als finale consumptie voor de consument verstaan. 
  3. Als facilitator in de internationale handelsstromen. Nederlandse bedrijven importeren en exporteren producten die hier en elders in de wereld milieuproblemen veroorzaken. Daarnaast spelen Nederlandse bedrijven een rol in de financiering van productie en goederenstromen die een grote impact op het milieu kennen. Een precieze inschatting van de milieubelasting van de rol als facilitator is niet te geven, maar in dit onderzoek hebben we gekeken naar de import en de export van milieubelastende producten als proxy voor deze rol. 

Auteurs

Meer over