Rapport

Warmte in alle openheid, een warmtemarkt in Zuid-Holland

Het Programmabureau Warmte Koude Zuid Holland heeft Frans Rooijers gevraagd als voorzitter van een werkgroep die mogelijkheden heeft onderzocht voor een marktplaats op de warmterotonde Zuid-Holland, waar professionele partijen met elkaar handelen. De kleine eindgebruiker is buiten beschouwing gelaten. De notitie kan als input gebruikt worden in de discussie over de wenselijkheid en mogelijkheid van een open warmtemarkt. De notitie is op 18 november 2015 aangeboden aan Han Weber, gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland. Leden van de werkgroep zijn: Warmte Koude Zuid-Holland, Alliander, Berenschot, Agro Energy, E.on, Prominent, Provincie Zuid-Holland, LTO Glaskracht, CE Delft.

Auteurs