Rapport

Weging in DuboCalc

De Bouwdienst en de Dienst Weg- en Waterbouwkunde van Rijkswaterstaat ontwikkelen DuboCalc, een instrument om op basis van de gestandaardiseerde LCA-methodiek (levenscyclusanalyse) de duurzaamheid van grond-, weg- en waterbouwkundige ontwerpen objectief te beoordelen. De uitkomst van de LCA is een milieuprofiel, een serie effectscores voor meer dan 10 milieuthema’s.

In deze notitie worden de voors en tegens van verschillende methoden besproken om de verschillende effectscores te wegen en te aggregeren tot één indicator. Met name is de toepasbaarheid van de schaduwprijzenmethodiek onderzocht.

Meer over