Rapport

Welke centrales vervangen de kolencentrales?

Als alle Nederlandse kolencentrales (bij elkaar 5 GW, 31 TWh/jaar) in 2020 zouden sluiten zal de productie waarschijnlijk opgevangen worden door gascentrales in Nederland en Duitse gas- en kolencentrales. Volgens recente analyse zal ruim 20 TWh van de ongeveer de 31 TWh wegvallende kolengestookte elektriciteit (incl. 6 TWh biomassabijstook) worden opgevangen door gasgestookte elektriciteit. De resterende 11 TWh zal op korte termijn goeddeels worden opgewekt met buitenlandse kolengestookte (steenkool, geen bruinkool) eenheden. De verwachting is dat er geen significant extra bruinkoolcentrales worden ingezet. In heel Noordwest-Europa is er discussie over de kolencentrales, waarbij de directe werkgelegenheid van de mijnbouw verdwijnt doordat deze duurder is dan import. Door het Duitse beleid om de CO2-doelen te gaan halen, zal er een druk komen op de Duitse elektriciteitssector om ook daar bruinkool- en steenkoolcentrales te sluiten, zodat in de loop van de jaren 20 de import van Duitse elektriciteit uit steenkool zal afnemen en uiteindelijk de Nederlandse en buitenlandse gascentrales de Nederlandse steenkoolcentrales zullen vervangen.

Auteurs

Meer over