Rapport

Wijkgeoptimaliseerd energiesysteem EVA-Lanxmeer

Dit project heeft zich tot doel gesteld een gestructureerde aanpak te ontwikkelen voor het onderzoeken van de technische en financiële haalbaarheid van een geïntegreerd energiesysteem in een woonwijk. Hierbij wordt de wijk EVA-Lanxmeer in Culemborg als case gebruikt. Deze wijk huist een groep bewoners die hier actief aan willen bijdragen. Tevens biedt de wijk technisch veel mogelijkheden omdat er in de wijk een collectief warmtenet ligt.

Auteurs

Co-auteurs

Jinxue Hu, Pascal Wissink (TNO)
Gerwin Verschuur (EDBR en Thermo Bello)