Rapport

Zorg voor toekomstige generaties en zingeving*

De Universiteit Nyenrode heeft een boek uitgebracht over de vraag óf, en zo ja, in welke mate, huidige generaties verantwoordelijk zijn voor het behoud van milieu en natuurkapitaal voor toekomstige generaties. De aandacht gaat daarbij in belangrijke mate uit naar de verantwoordelijkheid van ondernemingen.

In opdracht van de Universiteit Nyenrode heeft CE een hoofdstuk geschreven over de relatie tussen toekomstige generaties en zingeving. Het hoofdstuk gaat in op het belang van het uitzicht op een gezonde toekomst voor het welzijn van de huidige generaties. Mensen hebben behoefte en ontlenen voldoening aan activiteiten die toekomstgericht zijn en hen verbindt met iets dat het eigen leven overstijgt, zoals familieleven, wetenschap of het voeren van een bedrijf. Overdenking van deze behoeften kan daarom reden geven om te zorgen voor toekomstige generaties. Dit motief vanuit de belangen van de huidige generaties biedt daarmee een extra invalshoek boven op het motief van respect voor de belangen van het nageslacht.

Meer over