Onze mensen

Bettina Kampman

Bettina Kampman
manager Energie & Brandstoffen | themaleider Duurzame industrie

Hoe zorgen we ervoor dat we in de toekomst de beschikking hebben over voldoende en betaalbare elektriciteit, warmte en transportbrandstoffen, zonder dat dit ten koste gaat van ons klimaat? Deze vragen staan centraal bij mijn werk.

Over Bettina

Expertise: Europees energie- en klimaatbeleid | Verduurzaming van de industrie | Hernieuwbare energie en brandstoffen

Hoe zorgen we ervoor dat onze energievoorziening en industrie de komende decennia duurzaam worden? Dat we in de toekomst de beschikking hebben over voldoende en betaalbare elektriciteit, warmte en transportbrandstoffen, zonder dat dit ten koste gaat van ons klimaat? Deze vragen staan centraal bij mijn werk als manager Energie & Brandstoffen bij CE Delft.

Veel van mijn onderzoeks- en adviesprojecten zitten op het raakvlak van techniek, beleid en economie. Omdat de ontwikkelingen in Nederland niet op zichzelf staan werk ik graag voor nationale én Europese opdrachtgevers. De vraag met welk beleid de klimaat- en energiedoelen het beste kunnen worden gehaald is voor beide groepen relevant, bovendien is het Europese beleid sterk bepalend voor de nationale ontwikkelingen. De uitvoering van het Klimaatakkoord, het Europese energie- en klimaatbeleid en de Europese Green Deal kunnen voor een flinke stap richting verduurzaming zorgen, daar draag ik graag aan bij.

De afgelopen jaren werk ik daarbij ook steeds meer aan projecten die zijn gericht op de verduurzaming van de industrie. Daarin brengen we voor bedrijven, overheden en de milieubeweging in kaart welke CO2-reductiemaatregelen mogelijk zijn. We analyseren bijvoorbeeld welke innovatieve technieken eraan komen, wat de kosten en baten zijn, de praktische voor- en nadelen en de onzekerheden. Naast de projectleiding is mijn rol vaak om met een bredere blik naar de onderzoeksvraag te kijken: welke beleidsontwikkelingen zijn relevant, welke ontwikkelingen in andere sectoren kunnen gevolgen hebben voor het bedrijf of de sector? Zo kunnen we voor onze opdrachtgevers een concrete en realistische visie ontwikkelen voor de route naar een klimaatneutrale en circulaire toekomst.

Mijn achtergrond is een studie Werktuigbouwkunde aan de Universiteit Twente. Na mijn studie heb ik eerst als onderzoeker gewerkt bij Shell Exploratie en Productie. Sinds 1999 werk ik bij CE Delft. Eerst als onderzoeker/adviseur bij de verkeerssector, sinds 2013 als manager van de sector Energie & Brandstoffen (voorheen Energie).

Rapporten waar Bettina Kampman auteur is

Koolstofverwijdering voor klimaatbeleid. Analyse van behoefte, aanbod en beleid voor negatieve emissies in Nederland
juli 2023
Lees meer
Kwantitatieve evaluatie van EU klimaatbeleid
juni 2023
Lees meer
4i-TRACTION: Climate policies for the 2020s
juni 2023
Lees meer
Bekijk alle rapporten van Bettina Kampman