Onze mensen

Jan van de Pol

Jan van de Pol
onderzoeker/adviseur
Over Jan

In december 2021 ben ik bij CE Delft begonnen als onderzoeker/adviseur. Na een bedrijfskundige bachelor heb ik me gericht op de transitie naar een biobased en circulaire economie in de master Biobased Sciences. In mijn scriptie en stage heb ik mij verdiept in levenscyclusanalyse (LCA). De combinatie LCA en circulariteit is dan ook één van de onderwerpen waar ik mij binnen de afdeling Ketenanalyse wil bezighouden. Ook duurzaam voedsel en de eiwittransitie zijn onderwerpen waar ik interesse voor heb. Ik hoop een steentje bij te mogen dragen aan kwantitatief onderbouwde kennis over duurzaamheid die goed toepasbaar is voor bedrijven.

Rapporten waar Jan van de Pol auteur is

Bekijk alle rapporten van Jan van de Pol