Onze mensen

Louis Leestemaker

Louis Leestemaker
onderzoeker/adviseur

De juiste financiële prikkels, beschikbaarheid van duurzame alternatieven, duidelijke regelgeving en beschikbaarheid van de juiste informatie zijn voorwaarden voor een duurzaam mobiliteitssysteem.

Over Louis

Ik ben werkzaam als onderzoeker/adviseur Duurzame Mobiliteit & Transport. In mijn werk richt ik mij op de structurele verduurzaming van het mobiliteitssysteem. De juiste financiële prikkels, beschikbaarheid van duurzame alternatieven, duidelijke regelgeving en beschikbaarheid van de juiste informatie zijn voorwaarden voor een duurzaam mobiliteitssysteem. Mijn ambitie is om, door bij te dragen aan deze randvoorwaarden, de efficiëntie en doelmatigheid van het beleid te vergroten.

Concreet werk ik op de volgende onderwerpen:

  • Effecten van structureel duurzaam mobiliteitsbeleid
  • Kentallen, modellen en tools
  • Elektrisch vervoer en laadinfrastructuur

Ik ben afgestudeerd in de Theoretische Natuurkunde aan de Universiteit Utrecht, met een specialisatie in de analyse van Complexe Systemen. Ook heb ik gewerkt als consultant duurzame warmtesystemen bij InEnergie.

Rapporten waar Louis Leestemaker auteur is

Effecten van het Programma Duurzame Mobiliteit. Doorrekening van het regionaal maatregelenpakket van de MRDH 2022
april 2023
Lees meer
Bekijk alle rapporten van Louis Leestemaker