Onze mensen

Martijn Blom

Martijn Blom
manager Economie | themaleider Financiële instrumenten

Mijn ambitie is bij te dragen aan haalbare en effectieve economische instrumenten in het milieubeleid. Ik vind het daarbij belangrijk om onderscheidende kennis en inzichten aan te dragen waar de opdrachtgever mee verder kan.

Over Martijn

Expertise: Evaluatie klimaatbeleid, milieubelastingen en subsidies | Vergroening van het belastingstelsel | Kostenbaten- en kosteneffectiviteitanalyses

Ik heb een economische achtergrond (algemene economie aan de Erasmus Universiteit), op mijn economische expertise doe ik regelmatig een beroep. Dat combineer ik met kennis van evaluatiemethoden en technische en gedragseconomische kennis. Sinds 1999 werk bij CE Delft aan onderwerpen als groene belastingen, het evalueren van energiesubsidies en kostenbatenanalyses.

Beprijzing van externe effecten is een kerninstrument om zowel milieu- en klimaatdoelen te realiseren alsook om brede welvaartseffecten na te streven. ‘Getting the prices right’, is daarom mijn belangrijkste ‘inhoudelijke kompas’ voor de projecten die ik bij CE Delft uitvoer. Het ontwikkelen van een groene economie zal bij uitstek gebaseerd moeten zijn op dit principe.

Mijn ambitie is bij te dragen aan haalbare en effectieve economische instrumenten in het milieubeleid. Ik vind het daarbij belangrijk om onderscheidende kennis en inzichten aan te dragen waar de opdrachtgever mee verder kan.

In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om in de natuur te zijn. Dat geeft energie en inspiratie. Mijn hobby’s hangen daarmee samen: ik doe in de zomer graag aan bergsport, triatlon, en als er nog tijd over is op het water.

Rapporten waar Martijn Blom auteur is

MKBA groei en krimp Schiphol. Analyse van groei en krimp voor welvaart van Nederland en de Schipholregio
juni 2021
Lees meer
Verkenning generieke maatregelen glastuinbouw
mei 2021
Lees meer
Evaluatie van de energiebelasting. Terugkijken (1996-2019) en vooruitzien (2020-2030)
april 2021
Lees meer
Bekijk alle rapporten van Martijn Blom