Onze mensen

Martijn Blom

Martijn Blom
senior onderzoeker/adviseur | themaleider Financiële instrumenten

Mijn ambitie is bij te dragen aan haalbare en effectieve economische instrumenten in het milieubeleid. Ik vind het daarbij belangrijk om onderscheidende kennis en inzichten aan te dragen waar de opdrachtgever mee verder kan.

Over Martijn

Expertise: Evaluatie klimaatbeleid, milieubelastingen en subsidies | Vergroening van het belastingstelsel | Kostenbaten- en kosteneffectiviteitanalyses

Ik heb een economische achtergrond (algemene economie aan de Erasmus Universiteit), op mijn economische expertise doe ik regelmatig een beroep. Dat combineer ik met kennis van evaluatiemethoden en technische en gedragseconomische kennis. Sinds 1999 werk ik bij CE Delft aan onderwerpen als groene belastingen, het evalueren van energiesubsidies en kostenbatenanalyses.

Beprijzing van externe effecten is een kerninstrument om zowel milieu- en klimaatdoelen te realiseren alsook om brede welvaartseffecten na te streven. ‘Getting the prices right’, is daarom mijn belangrijkste ‘inhoudelijke kompas’ voor de projecten die ik bij CE Delft uitvoer. Het ontwikkelen van een groene economie zal bij uitstek gebaseerd moeten zijn op dit principe.

Mijn ambitie is bij te dragen aan haalbare en effectieve economische instrumenten in het milieubeleid. Ik vind het daarbij belangrijk om onderscheidende kennis en inzichten aan te dragen waar de opdrachtgever mee verder kan.

Rapporten waar Martijn Blom auteur is

Evaluatie van de energiebelasting. Terugkijken (1996-2019) en vooruitzien (2020-2030)
april 2021
Lees meer
Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam (EVMRA) 2020
november 2020
Lees meer
Evaluatie instrumentarium glastuinbouw
oktober 2020
Lees meer
Bekijk alle rapporten van Martijn Blom