Onze mensen

Martijn Blom

Martijn Blom
manager Economie | themaleider Financiële instrumenten

Mijn ambitie is bij te dragen aan haalbare en effectieve economische instrumenten in het milieubeleid. Ik vind het daarbij belangrijk om onderscheidende kennis en inzichten aan te dragen waar de opdrachtgever mee verder kan.

Over Martijn

Expertise: Evaluatie klimaatbeleid, milieubelastingen en subsidies | Vergroening van het belastingstelsel | Kostenbaten- en kosteneffectiviteitanalyses

Ik heb een economische achtergrond (algemene economie aan de Erasmus Universiteit), op mijn economische expertise doe ik regelmatig een beroep. Dat combineer ik met kennis van evaluatiemethoden en technische en gedragseconomische kennis. Sinds 1999 werk bij CE Delft aan onderwerpen als groene belastingen, het evalueren van energiesubsidies en kostenbatenanalyses.

Beprijzing van externe effecten is een kerninstrument om zowel milieu- en klimaatdoelen te realiseren alsook om brede welvaartseffecten na te streven. ‘Getting the prices right’, is daarom mijn belangrijkste ‘inhoudelijke kompas’ voor de projecten die ik bij CE Delft uitvoer. Het ontwikkelen van een groene economie zal bij uitstek gebaseerd moeten zijn op dit principe.

Mijn ambitie is bij te dragen aan haalbare en effectieve economische instrumenten in het milieubeleid. Ik vind het daarbij belangrijk om onderscheidende kennis en inzichten aan te dragen waar de opdrachtgever mee verder kan.

In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om in de natuur te zijn. Dat geeft energie en inspiratie. Mijn hobby’s hangen daarmee samen: ik doe in de zomer graag aan bergsport, triatlon, en als er nog tijd over is op het water.

Rapporten waar Martijn Blom auteur is

Schiphol: krimpen of verduurzamen? Maatschappelijke kosten en baten van minder vluchten versus milieumaatregelen
maart 2024
Lees meer
Onderzoek positieve impact afschaffing fossiele subsidies
februari 2024
Lees meer
Deelonderzoek Groningen Airport Eelde. Second opinion mkba en toetsing plan NXT Airport
januari 2024
Lees meer
Bekijk alle rapporten van Martijn Blom