Thema

Gebouwde omgeving

Het thema Gebouwde omgeving nationaal is gericht op onderzoek en advies op het gebied van nationale beleidsinstrumenten voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

De energietransitie stelt de verschillende stakeholders in de gebouwde omgeving voor grote uitdagingen. Met het oog op een klimaatneutrale gebouwde omgeving in 2050 zullen gemeenten, netbeheerders en energiebedrijven aan de slag gaan. Binnen dit thema staat de vraag voorop welke nationale beleidsinstrumenten de transitie naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving het best kunnen stimuleren.

CE Delft heeft brede ervaring binnen dit thema en biedt onderzoek en advies om aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving bij te dragen. Wij zijn hiernaast deskundig op aanverwante thema’s zoals energievoorziening, grondstofketens en financiële instrumenten.

Speerpunten

  • Financiële maatregelen: betaalbaarheid en effectiviteit
  • Convenanten en verplichtingen: rolverdeling en additionaliteit
  • Implementatie van wetgeving
  • Institutionele veranderingen (bijv. beheer en regulering warmtenetten, aardgas- en waterstofnet)

Wat kan CE Delft voor u doen?

Nationaal beleidsadvies

CE Delft biedt onderzoek en advies om aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving bij te dragen. Een breed scala aan beleidsinstrumenten is onderwerp van onze analyse (zoals wetgeving, convenanten en financiële maatregelen).

Scenario-ontwikkeling

Wij hebben uitgebreide kennis van de mogelijkheden en scenario’s die er binnen de gebouwde omgeving gelden. Hierdoor kunnen we toekomstgerichte analyses opstellen die inzicht geven in de uitdagingen en oplossingen.

Rapporten over ‘Gebouwde omgeving

Technisch-economische analyse Wassenaar. Transitievisie warmte
november 2021
Lees meer
Klimaatcrisis Beleid Team (KBT)
november 2021
Lees meer
Bedrijventerreinen Eindhoven. Nulmeting en scan maatregelen
november 2021
Lees meer
Bekijk alle publicaties van Gebouwde omgeving