Vacature

Stage bij CE Delft

CE Delft is een ongesubsidieerd adviesbureau, waar meer dan 70 mensen werken. CE Delft heeft geen vaste stageplaatsen en CE Delft biedt zelden stageonderwerpen aan. Toch zijn er jaarlijks enkele mensen die er stage lopen. Elk verzoek hiertoe wordt van geval tot geval bekeken.

Stageverzoek

Informatie over CE Delft, recente projecten en publicaties van CE Delft is te vinden op deze website. Als de stagiaire hierin voldoende aanknopingspunten ziet voor de eigen ambities, is hij/zij van harte uitgenodigd een stageverzoek in te dienen. In de regel worden brieven binnen twee weken beantwoord.

Binnenkomende stageverzoeken worden behandeld door de Human Resource Manager. Deze bepaalt aan de hand van brief en cv of er voldoende aanknopingspunten zijn bij het werk dat CE Delft uitvoert, en zo ja, bij welke sector de stagiaire het beste past. In dat geval wordt het stageverzoek doorgegeven aan de betreffende leider van de sector. Als deze concrete mogelijkheden ziet, wordt er contact opgenomen voor een afspraak.

Maatwerk

Bij dit alles zijn de motivatie en de ideeën die de stagiaire in de brief aangeeft van het grootste belang. Uiteraard kan de stagiaire hiervoor inspiratie opdoen in het toegezonden materiaal. Algemene stageverzoeken, zonder motivatie en voorgestelde onderwerpen, kunnen helaas niet gehonoreerd worden, ook niet als ze afkomstig zijn van onderwijsinstellingen. Stages bij CE Delft zijn namelijk maatwerk, voor beide partijen.

In de stages staat het leerdoel voor de stagiaire centraal. De stagiaires worden dus niet ingezet voor routineklussen. In het algemeen wordt geprobeerd stagiaires in te zetten op vernieuwende projecten, waarvoor CE Delft nog geen of onvoldoende geld van opdrachtgevers heeft kunnen vinden. Voor de begeleiding van de stagiaire is het streven, dat de begeleidingstijd ongeveer opweegt tegen de bijdrage van de stagiaire aan de lopende projecten.

Niveau

In de meeste gevallen is voor een stage in het milieuwerk een universitair niveau vereist. CE Delft voert namelijk vrijwel geen projectwerk uit op hbo-niveau. Voor elke stage wordt in overleg een plan gemaakt; de duur van de stage wordt in overleg bepaald. Tijdens de stage wordt van de stagiaire een grote zelfstandigheid geëist.

Praktische informatie

Directe onkosten voor reizen, literatuur, e.d. worden uiteraard vergoed en daarnaast kent CE Delft een kleine algemene stagevergoeding. Het is gebruikelijk dat de stagiaire het werk afsluit met een rapport en met een presentatie op CE Delft.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Anita van der Stap (secretaresse personeelszaken) op 015-2150 155. De brief en cv kan gestuurd worden aan pz@ce.nl  Ons bezoekadres is Oude Delft 180, 2611 HH Delft.