Duurzame steden

CE Delft heeft veel ervaring met de advisering van gemeenten over hun verkeer- , afval-, energie- en klimaatbeleid. Onze kracht is dat we kijken naar energie, economie en transport. We zijn gewend om lange termijnprocessen te vertalen naar lokale maatregelen. Adviseurs van CE Delft hebben goed gevoel voor het politieke- en maatschappelijke krachtenveld binnen gemeenten.

Speerpunten van ons werk binnen duurzame steden:

  • Stedelijk energiegebruik en energie-infrastructuren
  • Regionale energiestrategieën (RES)
  • Afval en grondstoffen (circulaire economie)
  • Stedelijke mobiliteit (personenvervoer & stadslogistiek)
  • Financiële instrumenten en duurzame businesscases

Lokaal beleid

Gemeenten, provincies, regio's en waterschappen voeren energiebeleid, mobiliteitsbeleid en klimaat- en afvalbeleid om op termijn CO2-neutraal en hernieuwbaar te zijn. Bestuurders en ambtenaren willen weten wat daarvoor nodig is, zowel technisch als beleidsmatig. En wat de effectiviteit en de beste inzet is van beleidsinstrumenten rekening houdend met  de maatschappelijke kosten en baten, en effecten op de lokale economie en werkgelegenheid.

Nieuwsbrief duurzame steden zomer 2020
Nieuwsbrief woningcorporaties voorjaar 2020
Nieuwsbrief voorjaar 2019, special Regionale Energiestrategie (RES)

 

CEGOIA, inzicht in warmtekosten

Wat kost de aanleg van een warmtenet in deze buurt? Naar welk energielabel moeten we hierbij isoleren? In welke buurten liggen de grootste kansen voor warmtepompen? Wat betekent dit voor mijn gemeente of voor heel Nederland?

Het CEGOIA-model geeft antwoord op dit type vragen. Het helpt overheden, woningcorporaties, energiebedrijven en netbeheerders bij het maken van keuzes in de warmtetransitie.

Uw contactpersoon

Voor een gesprek over de rol die CE Delft binnen uw gemeente kan spelen kunt u contact opnemen met Benno Schepers.

Opdrachtgevers

Gemeenten: Eindhoven, Amsterdam, Nijmegen, Zaanstad, Helmond, Den Haag, Arnhem, Maastricht, Culemborg, Tiel
Provincies: Overijssel, Limburg, Drenthe, Noord-Holland, Zeeland, Drenthe, Parkstad Limburg
Netbeheerders en energiebedrijven: Alliander, Alliander DGO, Stedin, Enexis, GasTerra, Gasunie, Eneco