Energie & Brandstoffen

De elektriciteits- en warmtevoorziening heeft een aandeel van meer dan 75% in de energievraag en de CO2-emissies van ons land, en is voor het overgrote deel nog gebaseerd op fossiele bronnen zoals kolen en aardgas. Europees ligt dat beeld niet anders. Om de toekomstige klimaatdoelen te halen zal het aandeel hernieuwbare energie fors moeten groeien, en tegelijkertijd effectief worden ingepast in ons energiesysteem. Ook energiebesparing zal verder toenemen, en de infrastructuur (voor elektriciteit, gas, warmte) moet worden aangepast. Innovatieve oplossingen zullen zorgen voor lagere kosten en vernieuwing van het systeem. Wij helpen partijen om deze veranderingen vorm te geven.

Veel van ons werk is gericht op de analyse van het beleid, de technologieën en de kosten om het aandeel duurzame energie te vergroten en in te passen in het systeem, en om maatregelen te treffen waarmee energie wordt bespaard. Aan de productiekant doen we studies naar de mogelijkheden van de verschillende hernieuwbare energieopties, in combinatie met de huidige energiecentrales. We onderzoeken een brede range aan opties voor de flexibilisering van de energievraag, energieopslag, elektrificatie en Power to X routes, bij de industrie, huishoudens en in verkeer. We maken daarbij onder andere gebruik van zelf ontwikkelde rekenmodellen zoals CEGOIA, CEGRID en Powerflex

We brengen de mogelijkheden van beleid en regelgeving in kaart, berekenen businesscases voor bedrijven, brengen partijen bij elkaar en werken mee aan de implementatie. We ondersteunen bedrijven en overheden om innovatieve technologieën te ontwikkelen en ontwerpen toekomstscenario’s voor verduurzaming. We analyseren de technische, economische en maatschappelijke haalbaarheid, kansen en bedreigingen van beleid en technologieën.

Onze klanten zijn zeer divers, en omvatten onder andere energie- en netwerkbedrijven, industriële bedrijven, de nationale overheid, gemeenten en provincies, de Europese Commissie en Parlement, en milieuorganisaties.