Methode

Tools en modellen

Tools en modellen

CE Delft ontwikkelt en gebruikt tools en modellen voor kwantitatieve analyses die ondersteunen bij het maken van beslissingen op weg naar een duurzame samenleving. Sommige tools of modellen maken we voor een specifieke vraag van een klant. Andere modellen zetten we meermaals in voor een bepaald type vraagstukken. Ons doel is dat de tools en modellen een kwantitatieve onderbouwing leveren over de te volgen koers en de te nemen beslissingen.

Tools en methoden voor individuele klanten

Modellen voor de energietransitie

  • CEGOIA berekent voor elke buurt in een gemeente of regio welke duurzame warmtetechniek de laagste nationale kosten heeft.
  • CEKER rekent vanuit het perspectief van een eindgebruiker en zijn woning. CEKER berekent alle investeringen die de woningeigenaar moet doen om te verduurzamen of van het gas af te gaan.
  • CEGRID berekent de veranderingen in elektriciteitsvraag en -aanbod op buurtniveau die ontstaan door ontwikkelingen zoals elektrisch laden, zonnepanelen, enz.
  • PowerFlex simuleert de elektriciteitsmarkt en de inzet van verschillende types centrales op basis van marginale kosten en scenario-aannames over de elektriciteitsvoorziening
  • CEREM geeft lokale en regionale overheden inzicht in de emissies van verkeer en vervoer

Interpretatie

Modelresultaten goed interpreteren en duiden vraagt oefening en begrip van modellen. Het belang hiervan hebben we geduid op de website www.energiemodelleren.nl.

Hele energiesysteem:

  • Prosumers and energy citizens Het model laat zien wat de mogelijke bijdrage is van prosumers (zowel consument als producent) aan de opwekking van decentrale hernieuwbare energie en flexibiliteit.