Methode

Tools en modellen

Modellen en (web)tools

CE Delft maakt veelvuldig gebruik van data om onze onderzoeken kwalitatief te kunnen onderbouwen. Hierbij ontwikkelen we steeds vaker tools en modellen om onze analyses te ondersteunen. Sommige tools maken we voor een specifieke klant. Andere modellen of tools zetten we meermaals in voor een bepaald type vraagstukken.

Een greep uit onze modellen en methoden:
CEGEM rekent het klimaatbeleid van gemeenten door en geeft een prognose van de uitstoot in de toekomst.
CEGOIA berekent voor elke buurt in een gemeente of regio welke duurzame warmtetechniek de laagste nationale kosten heeft.
CEKER rekent vanuit het perspectief van een eindgebruiker en zijn woning. CEKER berekent alle investeringen die de woningeigenaar moet doen om te verduurzamen of van het gas af te gaan.

CEREM geeft lokale en regionale overheden inzicht in de emissies van verkeer en vervoer.
CEnergie modeleert vraag en aanbod van elektriciteit voor een of meerdere bedrijven.
PowerFlex simuleert de elektriciteitsmarkt en de inzet van verschillende types centrales op basis van marginale kosten en scenario-aannames over de elektriciteitsvoorziening.
Prosumers and energy citizens Het model laat zien wat de mogelijke bijdrage is van prosumers (zowel consument als producent) aan de opwekking van decentrale hernieuwbare energie en flexibiliteit.  

• Levenscyclusanalyses (LCA’s) bieden inzicht in de milieu-impact van een product of dienst.
Maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) helpen de effecten van maatregelen af te wegen door kosten en baten uit te drukken in euro’s.

Voorbeelden van onze tools:
STREAM: in deze webtool staan de emissiekentallen uit STREAM (Studie naar TRansportEmissies van Alle Modaliteiten) voor personenvervoer.
LCOE: met deze tool kun je de (maatschappelijke) levelised cost of energy (LCOE) van zon-pv projecten berekenen voor zon op land, zon op water en zon op dak.
Milieuprijzentool: een tool om de milieuprijzen op te zoeken.